Aktualności

Saturday, 28 February 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Opodatkowanie darowizny i spadku  – zwolnienia i limity 2014/2015

Jak powszechnie wiadomo, nabycie spadku lub otrzymanie darowizny wiąże się z obowiązkiem podatkowym. Otrzymałeś darowiznę lub nabyłeś spadek? Sprawdź, czy przysługuje Ci zwolnienie z podatku. Poniżej objaśniamy, w jaki sposób można uzyskać zwolnienie z podatku od darowizn i spadku.

Podatek od spadku i darowizny

Jeśli nabyłeś majątek w drodze nabycia spadku lub otrzymania darowizny i jego wartość jest wyższa niż kwota wolna od podatku, wówczas trzeba będzie uiścić opłatę. Obowiązek podatkowy powstaje wraz z uprawomocnieniem się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku czy darowizny albo podczas notarialnego zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Z kolei jeśli nabycie spadku lub darowizny nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą gdy podatnik zgłosi nabycie spadku lub otrzymanie darowizny przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej.

Kwoty wolne od podatku od spadku i darowizn 

Poniżej zamieszczamy kwoty wolne od obu tych podatków:

9637 zł – dla I grupy podatkowej (małżonek, wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki), pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć, synowa)

7276 zł – dla II grupy podatkowej (zstępni rodzeństwa (np. dzieci siostry, wnuki brata), rodzeństwo rodziców (np. ciotki, wujowie), zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych)

4902 zł – dla III grupy podatkowej (pozostali nabywcy).

Co istotne, przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku należy zsumować wartość rynkową majątku nabytego w drodze spadku lub darowizny z wartością przedmiotów i praw majątkowych, które zostały wcześniej nabyte przez spadkobiercę w czasie pięciu lat poprzedzających nabycie danego spadku lub otrzymania danej darowizny.

Zwolnienie z podatku spadkowego i od darowizn a najbliższa rodzina

Z całkowitego zwolnienia z podatku spadkowego i od darowizn mogą skorzystać: małżonek, zstępni (dzieci, wnukowie, prawnukowie), wstępni (rodzice, dziadkowie), pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha. Należy jednak pamiętać, że zwolnienie to nie dotyczy spadków, w przypadku których zgon spadkodawcy nastąpił przed dniem 1 stycznia 2007 roku.

Jednak aby zostać zwolnionym od tego podatku, trzeba zgłosić na formularzu SD-Z2 nabyty majątek właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie do sześciu miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku albo od czasu notarialnego zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia spadku. Dotyczy to oczywiście spadku przekraczającego kwotę wolną od podatku.

W przypadku darowizn środków pieniężnych trzeba dodatkowo udokumentować ich otrzymanie, jeśli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie pięciu lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę wolną od podatku.

Darowizny nie trzeba zgłaszać, gdy wartość majątku nie przekracza kwoty wolnej od podatku lub gdy nabycie nastąpiło na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

W przypadku, gdy otrzymanie darowizny nie zostanie zgłoszone w ciągu sześciu miesięcy lub obdarowany nie udokumentuje otrzymania środków pieniężnych w powyższy sposób, wówczas nabycie darowizny podlega opodatkowaniu na ogólnych zasadach. 

Jeśli w dalszym ciągu nurtują Cię kwestie podatku od spadku i darowizn – skontaktuj się z nami. Specjaliści z Biura Rachunkowego Perfekto w Krakowie odpowiedzą na każde, nawet najbardziej skomplikowane pytanie!

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Zwolnienia lekarskie – nowe obowiązki pracodawcy już od 2018 roku

Od 1 lipca 2018 roku wejdzie w życie obowiązek wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA.

Thursday, 27 April 2017