Aktualności

Tuesday, 28 February 2017

Obniżenie limitu w płatnościach bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Obniżenie limitu w płatnościach bez pośrednictwa rachunku płatniczego

Zgodnie z nowelizacją ustawy o PIT i CIT oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej od początku roku 2017 płatności dokonywane w przedsiębiorstwach przekraczające 15 000 zł mogą być wykonywane jedynie za pomocą rachunku płatniczego. 

Czemu służy obniżenie limitu w płatnościach?

Podstawowym powodem zmian limitów płatności za pomocą rachunków płatniczych dla przedsiębiorców jest ich obniżenie, a także powiązanie z fiskusem obowiązku dokonywania przez przedsiębiorcę płatności za pomocą rachunku płatniczego. Wszystkie te zmiany mają – zdaniem ustawodawcy – pozytywnie wpłynąć na zwiększenie transparentności i pewności obrotu gospodarczego, jak i przeciwdziałać nierealizowaniu przez przedsiębiorców obowiązków podatkowych, czyli między innymi zapobiegać niewykazywaniu rzeczywistych dochodów z prowadzonej działalności celem ich opodatkowania.

Zmiany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej a limity w płatnościach

W tej ustawie wprowadzono modyfikacje umożliwiające dokonywanie i przyjmowanie płatności związanych z wykonywaniem działalności gospodarczej za pośrednictwem rachunku płatniczego podatnika-przedsiębiorcy we wszystkich przypadkach, kiedy jednorazowa wartość transakcji przekracza 15 000 zł. W przypadku walut obcych przelicza się je na złotówki zgodnie ze średnim kursem walut obcych, który ogłaszany jest przez NBP w ostatnim dniu roboczym, który poprzedził dzień dokonania transakcji. Limitem dotychczasowym było 15 000 euro.

 

Zmiany w ustawach o PIT i CIT a limity w płatnościach

Dokonano także zmian w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak również w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych. Na mocy nowelizacji tych ustaw przedsiębiorcy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów kosztu w takiej partii, w jakiej płatność dotycząca transakcji miała miejsce bez udziału rachunku płatniczego.

Zastosowany został tu mechanizm wyłączenia z kosztów podatkowych przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych wszystkich płatności wykonywanych z naruszeniem artykułu 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 

 

Wszystkie te zmiany mają zastosowanie dla transakcji dokonywanych w roku podatkowym, który rozpoczął się pod 31 grudnia 2016 roku. Należy jednak pamiętać, że zasady te nie mają zastosowania dla płatności, które przynależą do transakcji zawartych przed 1 stycznia 2017 roku, jeśli ich wartość nie przekroczyła ustalonego przed zmianą limitu 15 000 euro. Ważne jest również to, że do nowych zasad dotyczących korekty nie stosuje się w przypadku płatności kosztów zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów przed dniem, kiedy weszła w życie nowelizacja.

Masz jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie do zmian związanych z obniżeniem limitu w płatnościach bez pośrednictwa rachunku płatniczego? Skontaktuj się z Perfekto – Biurem Rachunkowym z krakowskiego Ruczaju. Nasi wykwalifikowani eksperci udzielą Ci fachowej porady.

Podstawa prawna:

- Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (dostępna tu)

- Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (dostępna tu)

- Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (dostępna tu)

 

 

 

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Wiadome jest, że nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku.

Saturday, 28 February 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Zakup motocykla do firmy a odliczenie VAT w 2015 roku

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup motocykla w firmie. Niebagatelny wpływ na to mają rosnące ceny paliw i możliwość utrzymania tańszego w eksploatacji motocykla. Dlaczego też nasuwa się pytanie, czy można odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla do firmy i na jakich zasadach się to odbywa? Na te pytania poniżej odpowiadają specjaliści z Biura Rachunkowego Perfekto z Krakowa.

Friday, 05 June 2015