Aktualności

Friday, 03 February 2017

Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

Nowe zasady sporządzania dokumentacji cen transferowych

Od 1 stycznia 2017 roku weszły w życie zmienione przepisy, które wprowadziły ważne zmiany dotyczące dokumentacji cen transferowych. 

Do najważniejszych zmian związanych z dokumentacją cen transferowych należą działania, które wyliczone zostały poniżej:

 • zwiększono próg powiązań kapitałowych – z dotychczasowych 5% do 25%. W związku z tym transakcje dokonywane z podmiotami posiadającymi mniej niż 25% udziałów nie  podlegają obowiązkom dokumentacyjnym.
   
 • podmioty zostały zobowiązane do tworzenia dokumentacji cen transferowych z nowymi ograniczeniami kwotowymi – do prowadzenia dokumentacji zobowiązano podatników z przychodami lub kosztami, którzy w roku poprzedzającym dany rok przekroczyli 2 mln euro oraz podatników przeprowadzających transakcje z rajami podatkowymi (po przekroczeniu progu obrotów w kwocie 20 000 euro w danym roku).
   
 • wprowadzono nowe progi wartościowe do ustalania transakcji objętych obowiązkiem dokumentacyjnym – obowiązek ten dotyczy transakcji mających istotny wpływ na wysokość dochodu lub straty przedsiębiorcy. Ustalone progi zależą od wysokości przychodów.

 • wprowadzono nowe elementy do dokumentacji cen transferowych – są to zmiany następujące: dokumentacja lokalna (local file) zawiera teraz także opis struktury organizacyjnej i zarządzającej przedsiębiorstwa, jak również strategię gospodarczą, opis otoczenia konkurencją, dane dotyczące przeprowadzonych działań restrukturyzacyjnych oraz dokumentację transakcji, informacje dotyczące finansów, uzasadnienie stosowanej metody kalkulacji dochodu lub straty. Dodatkowo u części podatników dokumentacja lokalna ma być uzupełniania: trzeba uwzględnić analizę danych porównawczych (podmiotów niezależnych). Do tego dochodzi raportowanie według krajów, czyli country by country reporting, polegające na tworzeniu sprawozdania o wysokości dochodów i podatku, miejscach prowadzenia działalności zależnych jednostek i zagranicznych zakładów, które należą do grupy kapitałowej. Wymienić tu trzeba ponadto master file, czyli tworzenie informacji o grupie powiązanych podmiotów (tu: podatnik, struktura organizacyjna grupy, zasady wyznaczania cen transakcyjnych, przedmiot i zakres działalności grupy, finanse, opis posiadanych wartości niematerialnych).
   
 • ustalono nowy termin sporządzania dokumentacji cen transferowych i ich aktualizacji – zgodnie z tą zmianą dokumentacja lokalna i analiza cen porównawczych z master file za dany rok sporządzane są najpóźniej do dnia upływu terminu złożenia zeznania podatkowego za dany rok podatkowy. Jedynie dane finansowe opisuje się w 10 dni od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Natomiast dokumentacja ma być obowiązkowo aktualizowana przynajmniej raz w roku, zaś analizy danych porównawczych przynajmniej raz na trzy lata.
   
 • wprowadzono obowiązek składania u fiskusa oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji – od tego roku podatnicy składają w urzędach skarbowych oświadczenia poświadczające sporządzenie dokumentacji podatkowej do dnia upływu terminu dla złożenia rocznego zeznania podatkowego.

 • wprowadzono uproszczone sprawozdania PIT-TP i CIT-TP – jeśli przychody albo koszty podatnika przekraczają w roku podatkowym kwotę 10 mln euro, wówczas jest on zobligowany do włączenia do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji z podmiotami powiązanymi lub dotyczącego innych zdarzeń, które zachodziły między podmiotami powiązanymi lub z rajami podatkowymi.

Jeśli masz jakieś pytania odnośnie do zmian w sporządzaniu dokumentacji cen transferowych, skontaktuj się z Perfekto – krakowskim Biurem Księgowym. Z chęcią udzielimy fachowej porady!

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Wiadome jest, że nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku.

Saturday, 28 February 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Zakup motocykla do firmy a odliczenie VAT w 2015 roku

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup motocykla w firmie. Niebagatelny wpływ na to mają rosnące ceny paliw i możliwość utrzymania tańszego w eksploatacji motocykla. Dlaczego też nasuwa się pytanie, czy można odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla do firmy i na jakich zasadach się to odbywa? Na te pytania poniżej odpowiadają specjaliści z Biura Rachunkowego Perfekto z Krakowa.

Friday, 05 June 2015