Aktualności

Tuesday, 19 December 2017

Księgowość w spółce komandytowej

Księgowość w spółce komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W takiej spółce co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki, odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest zaś ograniczona. Umożliwia to współdziałanie jednostkom dysponującym zróżnicowanym kapitałem – mogą one dogodnie kształtować odpowiedzialność za sprawy spółki.

Jak wygląda zakładanie spółki komandytowej? Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy spółki, zawartej w formie aktu notarialnego. Nasze biuro księgowe przypomina, że nazwa firmy powinna zaś zawierać imię i nazwisko jednego z komandytariuszy, a także być opatrzona dopiskiem „spółka komandytowa” lub skrótem „sp. k.”.

W przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, nazwa spółki powinna zawierać całą nazwę tej osoby prawnej, a także określenie jej formy organizacyjnej (tj. rodzaju spółki). Działanie spółki komandytowej reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną, a także zdolność do czynności prawnych.

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe Perfekto objaśnia

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, obowiązkowe jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, że każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest rozbudowanym, bardzo precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy i kontroli sytuacji firmy – zarówno w danym momencie, jak i w określonym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie.

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, zobligowane są m.in. do systemu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja pojawić się musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – także każda operacja bezgotówkowa),  która przepływa przez firmę, jest ewidencjonowana. Zasady ewidencjonowania są dokładnie opisane m.in. w ustawach, dzięki temu wszystkie firmy korzystające z pełnej księgowości możemy łatwo porównywać ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Warto pamiętać, że pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim zazwyczaj doświadczone biuro księgowe. 

Pełna księgowość – kiedy wyjątek? Nasi eksperci tłumaczą

Niektóre spółki komandytowe mogą prowadzić tzw. uproszczoną księgowość, przewidzianą zazwyczaj dla mikro i małych przedsiębiorstw. W jakiej sytuacji spółka komandytowa może zrezygnować z pełnej księgowości? Nasze biuro rachunkowe Perfekto przypomina, że taka możliwość występuje wtedy, gdy w danym roku obrotowym i w roku poprzedzającym dany rok obrotowy firma spełnia co najmniej 2 z 3 kryteriów – oto one:

  • suma aktywów spółki komandytowej na koniec roku nie przekracza 1,5 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 3 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

Warto też wiedzieć, kiedy spółka komandytowa jest małą jednostką – aby zyskać takie miano, spółka komandytowa musi spełnić co najmniej 2 z 3 niżej opisanych kryteriów:

  • suma aktywów spółki komandytowej na koniec roku nie przekracza 17 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 34 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób.

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? 

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej.

Spółka komandytowa a podatek dochodowy

Biuro Księgowe Perfekto przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, a jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.

Biuro Księgowe Perfekto – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń pod numer 505 797 743 lub wyślij wiadomość na poczta@biuroksiegowe-perfekto.pl.

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Wiadome jest, że nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku.

Saturday, 28 February 2015

Zakup motocykla do firmy a odliczenie VAT w 2015 roku

Obecnie coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na zakup motocykla w firmie. Niebagatelny wpływ na to mają rosnące ceny paliw i możliwość utrzymania tańszego w eksploatacji motocykla. Dlaczego też nasuwa się pytanie, czy można odliczyć podatek VAT od zakupu motocykla do firmy i na jakich zasadach się to odbywa? Na te pytania poniżej odpowiadają specjaliści z Biura Rachunkowego Perfekto z Krakowa.

Friday, 05 June 2015