Aktualności

Wednesday, 13 May 2015

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty? Na te i inne pytania odpowiadają specjaliści z krakowskiego Biura Rachunkowego Perfekto.

Opodatkowanie sprzedaży samochodu i korekta VAT

W kwietniu ubiegłego roku sprzedaż samochodów z częściowym prawem do odliczenia VAT została w pełni opodatkowana. Stąd też sprzedaż samochodu osobowego  jest opodatkowana. Należy jednak pamiętać, że podatnik może wystąpić o korektę in plus nieodliczonego dotychczas podatku VAT w części, w której odliczył 50% czy też 60%. Nie może to być jednak większa kwota niż 5000 zł lub – odpowiednio – 6000 zł. Warto również zaznaczyć, iż fakt, czy podatnik skorzystał z prawa do odliczenia VAT nie ma znaczenia. W tym wypadku istotne jest to, czy przysługiwało mu prawo do częściowego odliczenia podatku dotyczącego samochodów osobowych.

Termin nabycia a VAT

To, czy sprzedaż samochodu nastąpiła przed czy po upływie pół roku od uzyskania prawa do rozporządzania pojazdem jako właściciel, nie ma już znaczenia. Od 1 kwietnia 2014 roku niezależnie od tego, ile trwa okres używania pojazdu samochodowego, podatnik zastosuje 23% VAT. Istnieje jednak jeden wyjątek: z podatku zwolniona jest dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej od podatku, w przypadku gdy z tytułu nabycia, importu czy wytworzenia towarów nie przysługiwało dostawcy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Z tego wynika, iż podatnik, który korzysta z pojazdu wyłącznie do celów zwolnionych z VAT i nie posiada prawa do odliczenia VAT od nabycia, przy dostawie nie musi naliczać VAT.

Leasing a sprzedaż osobówki

Z kolei jeśli przy wykupie z leasingu samochód osobowy uznawany jest za towar handlowy, wówczas przedsiębiorcy nie przysługuje zwolnienie z podatku podczas sprzedaży pojazdu.  Inaczej byłoby w przypadku, gdyby samochód uznano za środku trwałe. Odliczenie VAT jest więc możliwe wtedy, gdy towary czy usługi wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych, więc odliczenie podatku VAT nie przysługuje wykorzystaniu towarów i usług do wykonywania czynności zwolnionych z podatku.

Czynności opodatkowane VAT a sprzedaż samochodu

Należy przy tym zauważyć, że jeśli podatnik wykonujący czynności opodatkowane zakupi samochód osobowy, to wówczas przysługuje mu prawo do odliczenia podatku VAT. Dzieje się tak dlatego, ponieważ zakłada się, że pojazd ten będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. Z kolei jeśli podatnik w późniejszym terminie sprzeda ten samochód i sprzedaż ta będzie zwolniona z VAT, oznaczać to będzie, że dalsze użytkowanie pojazdu związane będzie jedynie z czynnościami zwolnionymi od podatku. Stąd też w takim wypadku podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego.

Korekta odliczonego podatku VAT a sprzedaż samochodu

Organy podatkowe zaznaczają, że jeśli podatnik sprzedał samochód osobowy przed upływem pięciu lat od roku, w którym go zakupił, ma za zadanie dokonać jednorazowej korekty odliczonego podatku naliczonego. 

Korekty można dokonać w deklaracji podatkowej składanej za pierwszy okres rozliczeniowy roku następującego po roku podatkowym, za który jest to korekta. Jeśli zamykamy działalność gospodarczą, korekty dokonuje się w deklaracji podatkowej za ostatni okres rozliczeniowy. Jak widać, podatnik ma prawo do dokonania odliczenia VAT naliczonego przy zakupie środka trwałego, jednak wtedy, gdy dotyczy ono okresu wykorzystywania środków do celów związanych z czynnościami opodatkowanymi. Zatem możliwa jest korekta dodająca podatnikowi podatek naliczony (wówczas, gdy odliczył 50% lub 60%, a przy dostawie ma zastosowanie opodatkowanie w 100%). Przy sprzedaży samochodu ze zwolnieniem VAT podatnik traci prawo odliczenia podatku naliczonego w części, która dotyczy okresu pozostałego z pięcioletniego okresu korekty. Roczna korekta dotyczy bowiem 1/5 kwoty odliczone za każdy rok, po którym miało miejsce zwolnienie z podatku VAT. 

Jeśli mają Państwo jakieś pytania lub wątpliwości odnośnie do opodatkowania sprzedaży samochodu osobowego, prosimy o kontakt z krakowskim Biurem Rachunkowym  Perfekto. Z chęcią odsłonimy tajniki odliczeń, korekt podatku oraz dokonamy stosownych interpretacji. Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem księgowym w Krakowie!

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015

Księgowość w spółce komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą, zobligowani jesteśmy do wyboru jej formy prawnej. Jedną z form prawnych działalności gospodarczej jest spółka komandytowa. Jak wygląda prowadzenie księgowości w spółce komandytowej? Biuro Księgowe Perfekto odpowiada w niniejszym artykule – zapraszamy do lektury!

Tuesday, 19 December 2017