Aktualności

Monday, 07 September 2015

Urlop wypoczynkowy – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Urlop wypoczynkowy – wszystko, co powinieneś o nim wiedzieć

Urlop wypoczynkowy jest podstawową formą urlopu, a jego udzielanie regulują przepisy Kodeksu Pracy. Stanowią między innymi, że pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego. Dodatkowo urlop wypoczynkowy jest niezbywalnym prawem obywatelskim pracownika (gwarantowanym konstytucyjnie), co oznacza, że pracodawca nie może pozbawić swojego pracownika prawa do odpoczynku, a sam pracownik nie może się go zrzec.

Komu przysługuje urlop wypoczynkowy?

Co ważne, urlop wypoczynkowy przysługuje jedynie tym pracownikom, których pracodawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę. Nie ma znaczenia, czy umowa o pracę została zawarta na czas określony czy też nieokreślony; nie ma również znaczenia, czy jest to umowa o pracę tymczasową. Prawo do urlopu wypoczynkowego nie przysługuje natomiast osobom, które pracodawca zatrudnia na podstawie umów cywilnoprawnych, czyli umowy zlecenie lub umowy 
o dzieło.

 

Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego?

Pracownik, który po raz pierwszy zostaje zatrudniony na podstawię umowy o pracę, nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego na dany rok kalendarzowy wraz z każdym kolejnym przepracowanym miesiącem, co miesiąc zyskując proporcjonalnie1/12 całego wymiaru urlopu. Kolejne urlopy wypoczynkowe zyskuje „automatycznie” –z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego pracownik otrzymuje co najmniej 20 lub 26 dni urlopu z góry. Nie ma tu znaczenia, czy pracownik pracuje w tej samej firmie czy zmienił miejsce pracy.

Ile dni urlopu wypoczynkowego mi przysługuje?

Wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi minimum 20 lub 26 dni. Od czego to zależy? – od stażu pracy. Minimum 20 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, którego staż pracy jest krótszy niż 10 lat.Z kolei pracownik, którego staż pracy jest dłuższy niż 10 lat, ma prawo do minimum 26 dni urlopu wypoczynkowego. Wyjątkiem są tutaj jednak niektóre profesje – m.in. nauczyciele, sędziowie, policjanci i strażacy posiadają prawo do zwiększonej liczby dni urlopowych.

Urlop wypoczynkowy a staż pracy

Warto pamiętać, że staż pracy, definiowany na potrzeby ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego, ma dosyć szerokie znaczenie. Obejmuje bowiem wszystkie okresy zatrudnienia – a więc także
u poprzednich pracodawców – oraz czas nauki. 

I tak: ukończenie zasadniczej lub równorzędnej szkoły zawodowej wydłuża staż pracy o przewidziany programem nauczania czas trwania nauki – jest to jednak nie więcej niż 3 lata; ukończenie średniej szkoły zawodowej zwiększa staż pracy o przewidziany  programem nauczania czas nauki, jednak nie więcej niż o  5 lat; ukończenie średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych lub równorzędnych szkół zawodowych zwiększa staż pracy o 5 lat; ukończenie średniej szkoły ogólnokształcącej – o 4 lata; ukończenie szkoły policealnej – o 6 lat, a ukończenie szkoły wyższej (zarówno studiów licencjackich, jak i magisterskich) – o 8 lat. Warto przy tym pamiętać, że okresy nauki w różnych szkołach się nie sumują.

Jak wygląda procedura udzielenia urlopu wypoczynkowego?

Urlopu udziela się na podstawie wniosku urlopowego, wskazującego konkretne daty, najczęściej po uzgodnieniach pomiędzy pracownikiem a jego bezpośrednim przełożonym.

Pracownik sam podejmuje decyzję, w jaki sposób podzielić przysługujące mu dni wolne, jednak – zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy – jedna część urlopu wypoczynkowego musi wynosić minimum 14 dni kalendarzowych. Pracownik ma równocześnie prawo do tego, aby wykorzystać przysługującą mu pulę dni urlopowych „za jednym razem”.Urlopu nie udziela się na te dni, które są ustawowo wolne od pracy – chyba że zgodnie z rozkładem pracy pracownik ubiegający się o urlop miał tego dnia pracować.

Pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego jedynie na te dni, w których – zgodnie z rozkładem pracy – pracownik miał wykonywać pracę. Jeden dzień urlopu odpowiada zasadniczo 8 godzinom pracy. Pracodawca powinien udzielać urlopu wypoczynkowego, uwzględniając plan urlopów, biorąc pod uwagę wnioski urlopowe pracowników oraz zapewniając pozostałym pracownikom normalny tok pracy.

Jak obliczyć urlop, gdy pracuje się na niepełny etat albo na dwa etaty?

W takich sytuacjach obowiązuje zasada proporcjonalności. Pracownikowi pracującemu na pół etatu należy się połowa rocznego urlopu, zgodnie ze stażem pracy. Na przykład pracownikowi ze stażem krótszym niż 10 lat, pracujący na pół etatu, ma prawo do 10 dni urlopu wypoczynkowego.

 Z kolei pracownikowi zatrudnionemu u dwóch pracodawców należy się – również zgodnie ze stażem, a także z wymiarem pracy – „podwójny” urlop. Na przykład pracownik ze stażem pracy dłuższym niż 10 lat, pracujący u jednego pracodawcy na pełen etat, a u drugiego – na pół etatu, ma prawo do urlopu w wymiarze 26 dni u pierwszego pracodawcy i do kolejnych 13 dni w drugim miejscu pracy.

Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego

Pracownik ma prawo do tego, aby za czas urlopu wypoczynkowego otrzymać takie samo wynagrodzenie, jakie by otrzymał za analogiczny czas pracy. W sytuacji, gdy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu lub gdy rozwiązał umowę o pracę, przysługuje mu prawo do pieniężnego ekwiwalentu.

Niewykorzystany urlop – co dalej?

Prawo do urlopu wypoczynkowego przedawnia się po 3 latach. Warto jednak pamiętać, że jeśli pracownik nie wykorzysta urlopu do końca roku kalendarzowego, powinien go odebrać do końca września w następnym roku kalendarzowym, inaczej pracodawca może wysłać go na urlop przymusowo.

Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu?

Tak, pracodawca ma prawo do tego, aby odwołać pracownika z urlopu, jednak musi być to spowodowane pojawieniem się okoliczności, których pracodawca nie mógł przewidzieć w chwili przyznawania urlopu pracownikowi.  Istotne jest też to, że odwołanie pracownika może mieć miejsce tylko wtedy, gdy jego obecność w miejscu pracy jest niezbędna.

Pracodawca ma w takiej sytuacji obowiązek pokrycia kosztów związanych z przerwaniem urlopu pracownika. Niestety, pracownik, nawet jeśli nie zgadza się z opinią pracodawcy, nie może kwestionować jego decyzji o odwołaniu z urlopu – niewykorzystaną część urlopu pracownik może odebrać w dowolnym terminie.

Masz pytania dotyczące urlopu wypoczynkowego? Skontaktuj się z nami, Biuro Księgowe Perfekto służy radą! 

 

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015