Aktualności

Saturday, 18 July 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Zgodnie z ustawą o rachunkowości każda organizacja pozarządowa powinna opracować swoją własną politykę rachunkowości – mówiąc krótko: zasady finansowe, według których prowadzone będą księgi rachunkowe. Polityka rachunkowości powinna określać konkretne reguły oraz praktyki związane z prowadzeniem rachunkowości przyjęte w danej organizacji.To także zbiór zasad współpracy pomiędzy Twoją firmą a biurem rachunkowym.

Polityka rachunkowości – czy w mojej firmie musi obowiązywać?

Ustawa o rachunkowości obliguje każdą jednostkę do stworzenia zasad rachunkowości – bez względu na to, czy księgowość w firmie prowadzi dedykowany temu dział księgowy czy zajmuje się tym biuro rachunkowe. Odnosząc się do zapisów ustawy, należy z całą stanowczością stwierdzić, że politykę rachunkowości powinna posiadać każda działalność gospodarcza, tak więc i ta prowadzona przez Ciebie. Brak takiego dokumentu jest działaniem wbrew zapisom ustawy.

Po co mi taki „papierek”?

Choć utworzenie polityki rachunkowości może się wydawać bezcelową „papierologią”, to warto pamiętać, że w myśl przepisów taki dokument pozwala na indywidualne dostosowanie niektórych przepisów do potrzeb Twojego przedsiębiorstwa. W konsekwencji przekłada się to na precyzyjność sprawozdań finansowych, które – sporządzone zgodnie z zasadami polityki rachunkowości – powinny jak najdokładniej odzwierciedlać gospodarczą rzeczywistość.

Aby księgowość firmie dobrze funkcjonowała, należy zadbać o to, żeby opracowane reguły uwzględniały nie tylko wymagania ustawy i rozporządzenia, ale także odnosiły się do specyfiki danej organizacji. Summa summarum – polityka rachunkowości wprowadza porządek i systematyzuje pracę osób odpowiedzialnych za księgowość w Twojej firmie.

Kto odpowiada za sporządzenie polityki rachunkowości?

Zarówno obowiązek stworzenia polityki rachunkowości, jak i obowiązek późniejszych aktualizacji takiego dokumentu spoczywa na kierowniku jednostki (którym może być osoba prowadząca działalność, zarząd, komplementariusze prowadzący sprawy spółki lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki – w zależności od formy prawnej prowadzonej działalności). Jasno określa to art. 10, ust. 2 ustawy o rachunkowości.

Nawet jeśli prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało scedowane na biuro rachunkowe, kierownik jednostki nadal ponosi odpowiedzialność za stworzenie omawianego dokumentu. Kierownik jednostki nie ma również możliwości, aby zrzec się odpowiedzialności związanej z nadzorem, także w sytuacji, gdy obowiązki księgowe zostały przekazane biurowi rachunkowemu. Jedyne, co może zrobić kierownik jednostki, to uczynić biuro rachunkowe współodpowiedzialnym za prowadzenie rachunkowości, poprzez zawarcie odpowiedniej umowy dotyczącej usług księgowych.

…a kto ją sporządza?

Mimo że odpowiedzialność za politykę rachunkowości ponosi kierownik jednostki, to w praktyce przygotowanie takiego dokumentu leży po stronie księgowego lub biura rachunkowego, podobnie jak przygotowanie instrukcji wewnętrznych czy procedur. Kierownik organizacji powinien jednak mimo to potwierdzić przyjęcie zaproponowanych przez księgowego lub biuro rachunkowe zasad – podpisem, zapisem w umowie lub uchwałą. Najlepiej jednak, aby przyjęta polityka rachunkowości była wynikiem współpracy pomiędzy kierownikiem organizacji a księgowym czy biurem rachunkowym.

Co powinna zawierać polityka rachunkowości?

Polityka rachunkowości zawiera zazwyczaj następujące informacje:

 • plan kont firmowych
 • sposób obiegu, przechowywania oraz archiwizacji dokumentów finansowych
 • sposób księgowania kosztów z poprzedniego roku podatkowego, realizowanych w roku następnym
 • sposób amortyzowania środków trwałych

W polityce rachunkowości powinny znaleźć się także informacje regulujące poniższe kwestie:

 • jaki jest rok obrotowy w danej organizacji i jakie są jego okresy sprawozdawcze
 • podział kosztów związanych z działalnością programową i administracyjną
 • dokumentowanie operacji za pomocą dowodów księgowych
 • sposób inwentaryzacji
 • archiwizacja dokumentów oraz okres ich przechowywania
 • udostępnianie / przekazywanie danych oraz dokumentów osobom trzecim
 • zasady amortyzacji
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • sposób prowadzenia ewidencji zapasów
 • ustalenia wyniku finansowego
 • zasady wyceny aktywów i pasywów
 • system przetwarzania danych system zabezpieczania dokumentów

Polityka rachunkowości powinna także wskazywać osobę odpowiedzialną za przestrzeganie zasad określonych w polityce rachunkowości oraz w odpowiednich przepisach. Warto też pamiętać o tym, aby każdą zmianę zasad uwzględnić w aneksie.

Jeśli masz pytania dotyczące sporządzania lub funkcjonowania polityki rachunkowości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Także wtedy, gdy w Twojej firmie brakuje takiego dokumentu i poszukujesz biura rachunkowego, które najpierw sporządzi zasady rachunkowości, a potem konsekwentnie będzie ich przestrzegać:).

 

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015

Księgowość w spółce komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą, zobligowani jesteśmy do wyboru jej formy prawnej. Jedną z form prawnych działalności gospodarczej jest spółka komandytowa. Jak wygląda prowadzenie księgowości w spółce komandytowej? Biuro Księgowe Perfekto odpowiada w niniejszym artykule – zapraszamy do lektury!

Tuesday, 19 December 2017