Aktualności

Monday, 02 July 2018

Dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej – jak to rozliczyć?

Dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej – jak to rozliczyć?

Rozwiejmy na wstępie główną wątpliwość – przedsiębiorca może korzystać z dwóch telefonów, jeśli są one wykorzystywane podczas rozmów służbowych wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa.
W takiej sytuacji nie ma ku temu żadnych zastrzeżeń.

Telefon służbowy jako koszt uzyskania przychodu?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodu mogą być wydatki spełniające łącznie 3 następujące warunki:

1. Wydatki zostały faktycznie poniesione;
2. Wydatki zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów, ich zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
3. Wydatki nie są zawarte w wykazie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w art. 23 ust. 1.
 
W razie ewentualnej kontroli organów skarbowych podatnik będzie musiał udowodnić, że wykorzystywane przez niego telefony komórkowe stanowią wydatek ponoszony w celu uzyskania przychodu. Oznacza to, że podatnik musi dowieść, że z telefonów korzysta tylko i wyłącznie
w związku z prowadzoną działalnością, czyli służbowo. 
 
 

Kontrola z urzędu skarbowego a dwa telefony w ramach jednoosobowej działalności 

Warto mieć świadomość, że gdyby – w razie kontroli skarbowej – wyszło na jaw, że telefon służbowy służył podatnikowi także do wykonywania rozmów prywatnych, może to mieć swoje konsekwencje. Podatnik w takiej sytuacji może być zobowiązany do tego, aby zmniejszyć koszty o wydatki, jakie poniósł na te właśnie rozmowy. 


Oprócz tego powstać może zaległość podatkowa – a urząd skarbowy może wezwać podatnika do jej uiszczenia, wraz z odsetkami podatkowymi. W najgorszym wypadku może się zdarzyć, że zostanie to zakwalifikowane jako przestępstwo albo wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji podatnikowi grozi odpowiedzialność karnoskarbowa. 

Warto pamiętać…

Kiedy kontrola skarbowa wykaże niewykorzystanie telefonów dla celów prowadzonej działalności
i dowiedzie korzystanie z nich w celach prywatnych – tak przez podatnika, jak i przez jego pracowników czy inne osoby – wydatków związanych z nimi nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu! 


Billing – bezpieczne rozwiązanie


Wobec tego najbardziej bezpiecznym rozwiązaniem – w sytuacji, gdy przedsiębiorca korzysta
z telefonów zarówno w celach służbowych, jak i osobistych – będzie rozliczanie kosztów z tego tytułu na podstawie billingów. Innym sposobem jest posiadanie jednego telefonu zarejestrowanego na firmę i wykorzystywanego w celach służbowych oraz korzystanie z drugiego telefonu wyłącznie
w celach osobistych. Można wtedy bez ryzyka zaliczyć wydatki związane np. z abonamentem do kosztów uzyskania przychodu.

 
Korzystanie z prywatnego telefonu w ramach działalności 


Może być także na odwrót. Tzn. zdarzają się sytuacje, w których przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, wykonuje rozmowy służbowe ze swojego prywatnego telefonu.

Może wówczas uznać wydatki z tym związane jako koszty uzyskania przychodu.
Warto jednak pamiętać, że – jeśli podatnik posiada prywatny telefon na abonament – rozliczenia wydatków powinien dokonać na podstawie billingów. Umowa nie została bowiem zawarta na firmę, a na osobę prywatną, więc abonamentu telefonicznego nie można zaliczyć do kosztów.

W przypadku gdy podatnik korzysta ze swojego prywatnego telefonu, który jest „na kartę”, nie może uzyskać billingu, a co za tym idzie – nie ma podstaw do rozliczenia wydatków związanych z prowadzonymi rozmowami służbowymi do kosztów firmowych. 


Biuro Księgowe Perfekto radzi


Podsumowujmy zatem: przepisy podatkowe dopuszczają możliwość wykorzystywania dwóch telefonów w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej. Jednak trzeba pamiętać, że przedsiębiorca musi udowodnić, iż wydatki związane z rozmowami telefonicznymi, jakie ponosi, spełniają warunki określone ustawą i – na tej podstawie – można zaliczyć je do kosztów podatkowych. Przedsiębiorca może również wykorzystywać w swojej działalności telefon prywatny, lub korzystać z telefonu służbowego w sprawach osobistych, pod warunkiem, że w odpowiedni sposób udokumentuje poniesione koszty. 


Masz pytania związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą? Szukasz porady
z zakresu księgowości czy kadr? Nasze Biuro Księgowe Perfekto jest do Twojej dyspozycji! Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami. 

 

 

 

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015