Aktualności

Friday, 03 August 2018

JPK – 5 najczęstszych problemów podatników omawia Biuro Księgowe Perfekto

JPK – 5 najczęstszych problemów podatników omawia Biuro Księgowe Perfekto

Jednolity Plik Kontrolny (zwany skrótowo JPK) jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, który zawiera dane z finansowo-księgowego systemu podatnika. Ministerstwo Finansów wprowadziło JPK, aby uszczelnić polski system podatkowy. Przekazywanie JPK organom administracji podatkowej jest nowym obowiązkiem podatników. Od stycznia 2018 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania organom kontroli skarbowej określonych danych podatkowych.


JPK składa się z 7 elementów. Podatnicy są zobligowani, aby raportować ewidencję VAT (moduł JPK_VAT) bez wezwania urzędu podatkowego oraz pozostałe 6 struktur – na wezwanie urzędu, jednak najwcześniej od lipca 2018 roku.


Poszczególne struktury JPK muszą być generowane oraz przesyłane w formie elektronicznego pliku – Biuro Księgowe Perfekto przypomina, że w przypadku JPK_VAT jest to comiesięczna powinność każdego przedsiębiorcy. Sprawdźmy, z jakimi problemami borykają się podatnicy, przygotowując JPK.

Problemy z poszczególnymi polami JPK_VAT

Dla przedsiębiorców problematyczne są niektóre sekcje JPK_VAT. Jedną z nich jest sekcja Podmiot1, która definiuje podmiot składający plik. W tej sekcji możliwe jest wpisanie tylko polskiego adresu. Po wpisaniu zagranicznego adresu nie będzie możliwości przesłania pliku. Dla podmiotów zagranicznych może to być pewna trudność.

Ministerstwo Finansów informuje jednak, że w takim przypadku, gdy podmiot nie może wskazać polskiego adresu, należy podać adres właściwego urzędu skarbowego. To jednak generuje inny dylemat, ponieważ w JPK_VAT należy wpisać także kod urzędu skarbowego właściwego do złożenia danego JPK. Listę kodów można znaleźć na stronie resortu. 


Inną sekcją, która może podatnikowi przysporzyć kłopotu, jest pole „NrIdWystawcy”. Pole to dotyczy NIP-u lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych wystawcy faktury VAT. Jeśli wystawca faktury nie używa NIP-u lub innego numeru służącego identyfikacji dla celów podatkowych, to wówczas w polu wystawcy należy wpisać „brak”. 

Raportowanie JPK_VAT w jednym pliku

Wiele firm, zwłaszcza większych przedsiębiorstw, korzysta z kilku systemów księgowych, rozliczając osobno różne typy transakcji. W efekcie generowany jest oddzielny plik JPK z każdego z systemów, podczas gdy – zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów – informacje podatkowe za każdy miesiąc należy przesyłać w jednym pliku JPK_VAT. 


Na podstawie wyjaśnień resortu finansów można jedynie wywnioskować, że przesłanie pliku JPK w kilku częściach jest możliwe wtedy, gdy wielkość skompresowanego pliku JPK przekracza 60mb; podatnik może go wówczas podzielić na kilka mniejszych części. Resort finansów stoi jednak na stanowisku, że co do zasady dla jednej deklaracji należy przygotować jeden plik. Dlatego też zaleca się wykorzystywanie narzędzi pozwalających na scalanie plików generowanych z różnych systemów księgowych. Pozwoli to uniknąć sytuacji, w której podatnik otrzymuje powiadomienie na temat stwierdzonych nieprawidłowościach spowodowanych przez uznanie tylko jednego z przesłanych plików. 

Zerowa deklaracja

Zdarza się czasami tak, że podatnik w danym okresie nie odnotował żadnych transakcji, w efekcie składa za ten okres tzw. „zerową” deklarację VAT. Wielu przedsiębiorców zastanawia się, czy mają wówczas obowiązek przesyłania JPK_VAT. Ministerstwo Finansów informuje jednak, że JPK_VAT należy przekazać nawet wtedy, kiedy wartości są w danym miesiącu zerowe. Biuro Księgowe Perfekto przypomina, że także wtedy, gdy działalność gospodarcza jest zawieszona, to w obowiązku podatnika jest przesyłanie comiesięcznych raportów JPK_VAT. 

Przesłanie pliku po wyznaczonym terminie 

Co dzieje się w sytuacji, gdy podatnik nie prześle JPK_ VAT w wyznaczonym terminie? Może zostać obciążony karą finansową. Nasze biuro rachunkowe przypomina, że termin przesłania JPK to 25. dzień każdego miesiąca. Jeśli tego dnia nie zostanie on przesłany, to najlepiej przesłać go niezwłocznie po przekroczonym terminie, a dodatkowo – wraz z przesłanym JPK – złożyć zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego, tzw. czynny żal, do Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla podatnika. Może się okazać, że czynny żal nie uchroni przed konsekwencjami, co wynika z faktu, że urząd skarbowy wie, iż podatnik popełnił czyn zabroniony, nie składając JPK w terminie. Niemniej może się przydać na wypadek ewentualnych konsekwencji. 

Korekta deklaracji

Korekta deklaracji VAT to częsta sytuacja. Co jednak z plikiem JPK_VAT w takim przypadku, gdy potrzebna jest korekta? Jak powinna wyglądać korekta JPK_VAT? Czy powinna zawierać tylko poprawione elementy deklaracji? Resort finansów informuje, że jeśli podatnik składa korektę deklaracji VAT, to powinien także złożyć korektę JPK_VAT. Na przesłanie korekty wskazuje data przesłanego pliku, ponieważ dotychczasowa struktura pliku JP_VAT nie uwzględnia możliwości wskazania, że plik dotyczy korekty. 


Warto zatem pamiętać, że właśnie data utworzenia JPK wskazuje na to, który z przesłanych plików to finalna i ostateczna wersja. Ważne jest także, aby w przesłanej korekcie znalazły się wszystkie transakcje z danego okresu, a nie tylko te, co które podatnik koryguje. 
Masz pytania dotyczące JPK lub innych zagadnień związanych z księgowością w Twojej firmie? Nasi eksperci są do Twojej dyspozycji. Zapraszamy do kontaktu – Biuro Księgowe Perfekto.

 

 

 

 

 

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015