Aktualności

Wednesday, 18 April 2018

Wszystko, co musisz wiedzieć o Split Payment

Wszystko, co musisz wiedzieć o Split Payment

Istotą Split Payment jest to, że przedsiębiorca otrzymuje płatność za sprzedane towary lub usługi na dwa osobne rachunki bankowe. Płatność będzie składa się bowiem z wynagrodzenia za sprzedany towar lub usługę (odpowiadającego wartości netto) oraz kwoty odpowiadającej podatkowi VAT. Wynagrodzenie wpływać będzie na rachunek bankowy przedsiębiorcy (lub będzie rozliczane w inny sposób), zaś pozostała kwota – na specjalny rachunek VAT.

Czemu służy Split Payment?

Mechanizm Split Payment uznawany jest za jeden ze sposobów przeciwdziałania wszelkiego rodzaju nadużyciom czy też oszustwom podatkowym. Zadaniem podzielonej płatności jest ograniczenie sytuacji, w których podatnik znika wraz z zapłaconym przez kontrahenta, ale nieodprowadzonym do urzędu skarbowego podatkiem VAT. Założeniem Split Payment jest uniemożliwianie powstawania nadużyć już na etapie transakcji, a także zwiększenie transparentności rozliczeń VAT. 

Zamiarem ustawodawcy jest zapewnienie większych wpływów z tytułu podatku VAT, a także zapobieganie sytuacjom, w których podatnik unika płacenia podatków. Ma to zapewnić większą stabilność podatkową, większą pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie zasad równej konkurencji. 


To, jak te założenia sprawdzą się w praktyce, pokaże nam przyszłość. Jak każde nowe rozwiązanie, Split Payment może generować pewne trudności – zwłaszcza wśród małych i mikro przedsiębiorców, którzy sami prowadzą swoje rozliczenia i nie korzystają z wsparcia profesjonalnych biur księgowych, takich jak Biuro Księgowe Perfekto.

Kogo dotyczy mechanizm Split Payment?

Podzielona płatność znajduje zastosowanie w przypadku transakcji B2B (business to business), czyli transakcji na rzecz innych podatników biznesowych. Co za tym idzie, Split Payment nie wpływa na zakupy dokonywane przez konsumentów, tzw. „Kowalskich”, a w transakcjach B2C (business to consumer) nie będzie możliwości dzielenia płatności. Mechanizm Split Payment dotyczyć będzie zatem tylko podatników podatku VAT, wyłącznie na potrzeby rozliczeń VAT.


Kiedy można skorzystać ze Split Payment?


Ustawa zakłada jednosttronną dobrowolność w stosowaniu Split Payment. Co to oznacza? Przede wszystkim to, że inicjatywę w zakresie stosowania płatności podzielonej, pozostawia się nabywcy towaru lub usługi. Skorzystanie z takiej możliwości będzie miało jednak określone skutki zarówno dla nabywcy, jak i dla dostawcy towaru czy usługi. Mechanizm Split Payment można stosować w sposób wybiórczy, co oznacza, że nie każdą fakturę trzeba regulować z uwzględnieniem podzielonej płatności. To nabywca decyduje, czy daną fakturę opłaci w ten sposób czy też nie.

 

 

Posiadanie rachunku VAT – warunek konieczny 


Aby stosowanie mechanizmu podzielonej płatności było możliwe, konieczne jest posiadanie specjalnego konta, wyodrębnionego z rachunku rozliczeniowego w banku (w ramach tej samej umowy z bankiem) – tzw. rachunku VAT. Jest to kluczowy element tej regulacji. Rachunek VAT zakładany będzie przez banki dla każdego podmiotu, który posiada rachunek rozliczeniowy – jest to obowiązek banku, aby taki rachunek założyć. 
Środki zgromadzone na rachunku VAT będą przez cały czas należały do podatnika. Będzie on mógł nimi jednak dysponować wyłącznie w celu zapłaty zobowiązania VAT albo zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie należnej VAT z faktury wystawionej przez kontrahenta. Co ważne, rachunek VAT będzie można prowadzić tylko i wyłącznie w polskiej walucie.

Biuro Księgowe Perfekto omawia inne ważne kwestie dotyczące Split Payment  

Mechanizm Split Payment można stosować także wtedy, gdy opłaca się fakturę przed dostawą towaru lub usługi (przedpłata, zaliczka, zadatek). Warunkiem jest otrzymanie od dostawcy stosownej faktury.

 

• W tytule przelewu zawsze trzeba wskazać numer faktury VAT, w związku z którą dokonywana jest dana płatność.
• Ustawa nie przewiduje możliwości zastosowania mechanizmu Split Payment do dokonywania płatności w innej formie niż przelew bankowy (np. zapłata gotówkowa czy za pomocą karty płatniczej). 
• Jeśli na koncie VAT podatnika dojedzie do odkładania się środków pieniężnych, to może wystąpić on z wnioskiem o dokonanie przelewu środków we wskazanej kwocie na wskazany przez siebie rachunek rozliczeniowy.
• Biuro Księgowe Perfekto przypomina także, że po wejściu w życie Split Payment jedynie środki z płatności netto będą do swobodnego wykorzystania przez przedsiębiorcę. Z rachunku  VAT korzystać będzie mógł wyłącznie w celach podatkowych.
 
Masz pytania dotyczące Split Payment? A może chcesz zlecić prowadzenie swojej księgowości profesjonalistom, którzy zajmą się wszystkim za Ciebie? Zapraszamy do kontaktu! 

 

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015