Aktualności

Tuesday, 02 July 2019

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Krótko o ustawodawstwie

Co do zasady ogólnej, przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą na własny rachunek,  podlega ustawodawstwu państwa, w jakim wykonuje pracę. Przepisy, które odnoszą się do osób wykonujących pracę najemną albo prowadzących działalność na swój rachunek, określają pewien wyjątek od wspomnianej zasady ogólnej. Mowa tu o art. 13 rozpoczędzenia 883/2004 – określa on, jakiemu ustawodawstwu podlega osoba, która wykonuje pracę w kilku państwach Unii Europejskiej, np. na terytorium Polski oraz Niemiec.

Wspomniany artykuł stanowi, że „osoba, która normalnie wykonuje pracę najemną w dwóch lub więcej państwach członkowskich, podlega: a) ustawodawstwu państwa członkowskiego, w którym ma miejsce zamieszkania, jeżeli wykonuje znaczną część pracy w tym państwie członkowskim". Jeśli zaś nie wykonuje znacznej części pracy w państwie członkowskim, w którym ma miejsce zamieszkania”, to możliwości jest kilka. Zależą one m.in. od tego, w jakim państwie znajduje się siedziba albo miejsce wykonywania działalności przedsiębiorstwa lub pracodawcy, czy pracodawca jest jeden czy może dwóch lub jeszcze więcej.

Warto też nadmienić, że – zgodnie z art. 14 ust. 5 rozporządzenia 987/2009 – do celów stosowania wspomnianego art.13 ust. 1 rozporządzenia 883/2004 taką osobę, która „normalnie wykonuje pracę w dwóch lub więcej państwach członkowskich” definiuje się jako osobę wykonującą równocześnie albo na zmianę jedną albo kilka różnych prac w dwóch albo więcej państwach UE. Nie matu znaczenia, czy wykonuje pracę dla jednego czy kilku pracodawców, w jednym lub kilku przedsiębiorstwach.

W jaki sposób uzyskać zaświadczenie A1?

Osoba, która pracuje na własny rachunek w dwóch albo w kilku państwach członkowskich UE i która chce uzyskać zaświadczenie A1, powinna złożyć wniosek ZUS US-2. Taki wniosek można złożyć w wersji elektronicznej (poprzez platformę ZUS PUE) albo tradycyjnie – w wersji papierowej. Przy składaniu wniosku drogą elektroniczną, należy pamiętać o tym, aby podpisać wniosek podpisem ePUAP.

Jak wypełnić wniosek ZUS US-2?

Wnioskodawca powinien rozpocząć uzupełnianie wniosku ZUS US-2 od wpisania swoich danych osobowych. Należy podać nazwę firmy, numer NIP, numer REGON, imię i naziwsko, a także miejsce urodzenia. Trzeba też podać adres w państwie pobytu albo zaznaczyć, że nie ma stałego miejsca wykonywania pracy za granicą. Warto pamiętać, że jeśli adres zamieszkania wnioskodawcy jest inny niż adres siedziby firmy, to należy uzupełnić adres siedziby firmy.

W dalszej kolejności trzeba zaznaczyć, jaki jest zakres prowadzonej przez nas działalności. Znakiem „X” zaznaczamy te pola, które odpowiadają PKD definiującemu zakres prowadzonej działalności. Należy także podać informacje dotyczące miejsca wykonywania działalności za granicą – trzeba uwzględnić wszystkie państwa, w których wnioskodawca ma zamiar wykonywać pracę.

Niezwykle ważne są informacje, które dotyczą zakresu działalności na własny rachunek realizowanej w tym okresie, na jaki wnioskodawca chce otrzymać zaświadczenie A1. W tabeli znajdującej się we wniosku należy podać przewidywany obrót przychodów, a także czas pracy w procentach i liczbę usług, jakie będzie świadczył wnioskodawca. Istotne jest, że obrót i czas pracy nie może przekroczyć wartości 100%. Wartości wpisywane w tabeli  podajemy dla wszystkich państw, w których wnioskodawca będzie świadczył usługi w tym okresie, w jakim obowiązywało będzie zaświadczenie A1.

A1- zaświadczenie na określony okres

Warto pamiętać, że zaświadczenie A1 jest wystawiane zawsze na określony okres. We wniosku ZUS US-2 należy więc wpisać, na jaki okres wnioskodawca chce otrzymać takie zaświadczenie. Jednostki ZUS-u wymagają, aby wnioskodawca dołączył do wniosku umowy podpisane z kontrahentami z zagranicy. ZUS wydaje zaświadczenie A1 w formie papierowej albo elektronicznej, można je odebrać osobiście w jednostce ZUS, papierowo albo elektronicznie na platformie ZUS PUE.

Korekta danych w zaświadczeniu A1

Może się zdarzyć, że po tym, jak wydane zostanie zaświadczenie A1, zmieni się miejsce wyknywania pracy za granicą albo że wyjazd za granicę nie dojdzie z jakiegoś powodu do skutku. Należy wówczas złożyć wniosek o zmianę danych – ZUS US-35. W takim wniosku trzeba podać dane osoby, dla której sporządzono zaświadczenie A1, dane identyfikacyjne oraz adresowe płatnika składek (lub adres siedziby). W ostatniej części wniosku należy zaś podać, w jakim zakresie zaszły zmiany, odnosząc się do już wydanego zaświadczenia A1. Podobnie jak druk ZUS-US-2, druk ZUS-US-35 również można złożyć drogą elektroniczną, poprzez ZUS PUE albo tradycyjnie – w wersji papierowej.

Masz pytanie dotyczące zaświadczenia A1? Biuro Księgowe Perfekto specjalizuje się w tematyce związanej z delegowaniem pracowników do pracy za granicą, chętnie pomożemy!

 

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015

Księgowość w spółce komandytowej

Zakładając działalność gospodarczą, zobligowani jesteśmy do wyboru jej formy prawnej. Jedną z form prawnych działalności gospodarczej jest spółka komandytowa. Jak wygląda prowadzenie księgowości w spółce komandytowej? Biuro Księgowe Perfekto odpowiada w niniejszym artykule – zapraszamy do lektury!

Tuesday, 19 December 2017