Oferta

 • Usługi Księgowe

  Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej.

  Rozliczamy firmy bez względu na formę działalności, a także – adekwatnie do potrzeb danej firmy – budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych. W ofercie Biura Rachunkowego Perfekto znajdą Państwo:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
   • przygotowanie kompleksowej dokumentacji zawierającej przyjętą przez podmiot politykę rachunkowości
   • opracowanie projektu zakładowego planu kont
   • rejestrowanie zdarzeń gospodarczych we właściwych ewidencjach – zgodnie z Ustawą o rachunkowości
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
   • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
   • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług, transakcje trójstronne
   • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
   • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych
   • przygotowanie sprawozdań statystycznych dla Głównego Urzędu Statystycznego
   • przygotowanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
   • przygotowanie rachunku Cash Flow (przepływy pieniężne)
   • przygotowanie sprawozdań dla PFRON
   • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem
  • Rozliczenia na zasadach książki przychodów i rozchodów
   • prowadzenie podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
   • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
   • przygotowanie rocznych zeznań podatkowych
   • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
   • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
   • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem
  • Rozliczenia na zasadach ryczałtu
   • prowadzenie ewidencji przychodów
   • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
   • przygotowanie rocznego zeznania uwzględniającego wysokość uzyskanego przychodu, wysokość dokonanych odliczeń oraz wysyokość należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28 wraz z załącznikami)
   • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem
  • Rozliczenia na zasadach podatku VAT
   • przygotowanie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT
   • przygotowanie i składanie deklaracji VAT
   • przygotowanie i składanie deklaracji VAT-EU
 • Kadry i Płace

  Nie ma wątpliwości, że Dział Kadr złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem to ogromne udogodnienie zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

  Biuro Rachunkowe PERFEKTO, oprócz naliczania wynagrodzeń czy sporządzania deklaracji do ZUS-u, wyręczy Państwa we wszelkich innych obowiązkach związanych między innymi z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej. W naszej ofercie znajdą Państwo między innymi:

  • przygotowanie umów o pracę, świadectw pracy oraz wszelkich innych dokumentów zatrudnieniowych
  • prowadzenie akt osobowych
  • sporządzanie miesięcznych list wynagrodzeń
  • przygotowanie oraz przesyłanie deklaracji do ZUS-u
 • Księgowość dla firm

  Zależy Ci na tym, aby koszty związane z prowadzeniem księgowości utrzymać na niskim poziomie?.

  Jesteś jednoosobową firmą, która generuje miesięcznie nie więcej niż 30 zapisów księgowych? A może posiadasz dużą firmę, która miesięcznie generuje powyżej 200 zapisów księgowych?

  Interesuje Cię doradztwo księgowe? Aby efektywnie prowadzić swoją działalność, potrzebujesz precyzyjnych analiz i prognoz finansowych?

  Zapoznaj się z naszą propozycją – z myślą o Tobie i Twoich oczekiwaniach przygotwaliśmy trzy opcje współpracy. Wybierz najlepszy dla siebie. Resztę zostaw nam!

 • Doradztwo Podatkowe

  Biuro Księgowe Perfekto oferuje swoim Klientom także pełen pakiet usług związanych z doradztwem podatkowym. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem między innymi w zakresie przekształceń przedsiębiorstw, zawierania transakcji finansowych, planowania podatkowego, rozliczania podatkowego związanego z obrotem nieruchomościami, spadków, darowizn czy pożyczek i tym podobnych.

 • Delegowanie pracowników do pracy za granicą

  Biuro Księgowe Perfekto oferuje swoim Klientom – przede wszystkim z sektora domowej opieki nad osobami starszymi – rzetelne doradztwo oraz kompleksowe usługi z zakresu delegowania pracowników do pracy za granicą.