Aktualności

Thursday, 07 December 2017

Zmiany w uldze badawczo-rozwojowej w 2017 roku

Zmiany w uldze badawczo-rozwojowej w 2017 roku

Dotychczas, to jest od roku 2016, ulga na badania i rozwój dawała przedsiębiorcom możliwość odliczania od 10% do 30% wyszczególnionych w ewidencji kosztów kwalifikowanych działalności badawczo-rozwojowej. Dotyczyło to podatników ze wszystkich branż, było także niezależne od wielkości prowadzonej firmy. Od nowego 2017 roku mamy do czynienia ze zwiększeniem przedziałów odliczania kosztów. Obecnie jest to od 30% do 50% kosztów kwalifikowanych działalności B+R. Nim jednak skorzysta się z tej ewentualności, należy sprecyzować zarówno zakres działań, jak i koszty, które stanowić będą podstawę do skorzystania z omawianej tu ulgi. 

Jak definiujemy działalność badawczo-rozwojową?

Działalność B+R jest działalnością twórczą, w tym zawierającą w swym składzie działalność badawczą i prace rozwojowe. Ważna jest tu systematyczność działań. Mają one mieć na celu powiększenie zasobów wiedzy tudzież użycie ich do generowania nowych zastosowań. 

Wyznaczniki ulgi

Ulga w działalności B+R daje możliwość kwalifikowania projektów w toku, co oznacza, że można wziąć pod uwagę projekt, który został rozpoczęty znacznie wcześniej. Nie ma tu znaczenia wynik badań, a także nie trzeba prowadzić ewidencji w podziale na projekty. Należy jedynie uwzględniać rodzaje kosztów.

Czym są koszty kwalifikowane w działalności B+R?

Do wspomnianych już kosztów kwalifikowanych, które podlegają tu odliczeniu, zalicza się płace, jak również składki pracowników, których zatrudnia się celem zrealizowania projektu w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Trzeba tu również uwzględnić takie koszty, jak nabywanie materiałów czy surowców niezbędnych do wykonywania działalności B+R oraz odpłatne korzystanie z aparatury naukowej i badawczej. Koszt kwalifikowany to także wszelkiego typu opinie, ekspertyzy, usługi doradcze etc., które niezbędne są do prawidłowego przeprowadzenia badań w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Może się to ponadto odbyć na zasadzie nabycia wyników badań naukowych, które wykonywane były przez jednostkę naukową na podstawie umowy. Dodatkowo do kosztów kwalifikowanych w ramach B+R zalicza się odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych oraz prawnych. Od 2017 roku rozszerzono tę ulgę.

Rozbudowanie zakresu ulg w działalności B+R

Do katalogu kosztów kwalifikowanych wpisano możliwość odliczenia kosztu pozyskania patentu, jak również prawa ochronnego na wzór użytkowy tudzież prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Dotyczy to całego procesu opracowywania dokumentacji oraz opłat okresowych. 

Wysokość odpisu

Warto również przyjrzeć się wielkości odpisów. Dla dużych przedsiębiorstw pozostałe koszty kwalifikowane wynoszą 130%, dla małych i średnich zaś – 150%. Z kolei koszty wynagrodzeń dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw wynoszą tak samo 150%. Pamiętać należy jednak, że koszty kwalifikowane zwrócone z innych źródeł nie podlegają odliczeniu. Dotyczy to między innymi różnego typu grantów badawczych czy dotacji. Dodatkowo miejmy na uwadze fakt, że z ulgi nie mogą skorzystać przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Specjalnych Stref Ekonomicznych. Ponadto w ramach ustanowienia ulgi na działalność B+R uchylono dotychczasową ulgę na nabycie nowych technologii. 

Masz pytania odnośnie do ulgi w działalności badawczo-rozwojowej? Zapytaj specjalistów z Perfekto – krakowskiego Biura Rachunkowego. Rozwiejemy każdą wątpliwość!

Podstawa prawna:

 art. 26e-26g ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991, nr 80, poz. 350 ze zm.), 

 art. 16d ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.).

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Wiadome jest, że nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku.

Saturday, 28 February 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015