Aktualności

Friday, 28 July 2017

Nowe regulacje dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania PIT

Nowe regulacje dotyczące kwoty wolnej od opodatkowania PIT

1 stycznia 2017 roku przyniósł zmianę kwoty wolnej od podatku. O tym, jaka to kwota, jak będzie pobierany podatek oraz o wyjątkach od tych zasad piszą specjaliści z Perfekto.

Sposób pobierania podatku dochodowego

Wraz z nastaniem nowego 2017 roku weszła w życie nowelizacja treści art. 27 ust. 1 ustawy o PIT. W związku z tą zmianą mamy do czynienia z nowymi kwotami wolnymi od podatku, jednakże z uwzględnieniem faktu, że ich wysokość nie jest już stała i przysługująca każdemu podatnikowi, który był opodatkowany według skali. Przy czym same progi podatkowe nie uległy zmianie. Zobaczmy zatem, jak obecnie pobierany będzie podatek dochodowy. Oblicza się go następująco:

 - do podstawy 85.528 zł podatek wyniesie 18%,

 - ponad podstawę 85.528 zł podatek wyniesie 15.395,04 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł.

W obu przypadkach odejmuje się kwotę zmniejszającą podatek.

Zaliczki na podatek dochodowy od 2017 roku

W art. 27 ust. 1b ustawy o PIT znajdziemy przepis na obliczanie zaliczek na podatek dochodowy. Przedstawia się on następująco:

 - jeśli dochody podatnika nie przekroczą kwoty będącej górną granicą pierwszego przedziału skali, wówczas kwota zmniejszająca podatek wyniesie 556.02 zł rocznie

 - jeżeli dochody podatnika przekroczą kwotę będącą górną granicą pierwszego przedziału skali, wtedy zaliczki nie pomniejszą się o kwotę zmniejszającą podatek

- jeśli zaliczki na podatek dochodowy wyliczane są przez płatnika, wtedy – dopóki dochód pracownika nie przekracza 85.528 zł – sposób na wyliczenie ich jest taki sam, jak w poprzednich latach

 - jeśli podatek dochodowy wylicza płatnik, a dochód pracownika przekroczył kwotę 85.528 zł, wtedy zakład pracy powinien zaprzestać pomniejszania zaliczki na podatek dochodowy kwotą wolną od podatku.

Wyjątki od nowych reguł

Pierwszy z nich jest już znany podatnikom, bowiem dotychczas obowiązywał. Dotyczy on faktu następującego: jeżeli podatnik złożył płatnikowi oświadczenie, w którym zaświadczył, że za dany rok zamierza opodatkować dochody wraz z małżonkiem lub jako samotny rodzic, a za rok podatkowy jego przewidywane dochody nie przekroczą górnej granicy w pierwszym przedziale skali, zaś małżonek tudzież dziecko nie uzyskają żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej, wtedy zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wyniosą 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu oraz pomniejszane będą za każdy miesiąc o podwójną kwotę zmniejszającą podatek. Drugim wariantem jest przekroczenie górnej granicy pierwszego przedziału skali przy rozliczeniu się z małżonkiem lub dzieckiem nieuzyskującym dochodów. Wówczas zaliczki za wszystkie miesiące roku podatkowego wyniosą również 18% dochodu uzyskanego w danym miesiącu i pomniejszane będą za każdy miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. 

Nowość jest jednak następująca: jeśli podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody będą większe niż górna granica przedziału skali, wtedy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożył on oświadczenie, płatnik pobierze zaliczki bez pomniejszania podatku.

Jak zatem widać, sposób obliczania zaliczek na podatek dochodowy uległ zmianie jedynie w odniesieniu do podatników, który są pracownikami i otrzymują świadczenia wypłacane przez organ rentowy, a jednocześnie ich dochody opodatkowane są stawką 32%. Dotyczy on też tych podatników, którzy składają płatnikowi oświadczenie, że za dany rok dochód ich przekroczy kwotę górnej granicy pierwszego przedziału skali. 

 Jeśli macie pytania co do nowych regulacji dotyczących kwoty wolnej od podatku, czekamy na Wasze komentarze oraz zachęcamy do kontaktu z Perfekto – Biurem Księgowym w Krakowie. 

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Wiadome jest, że nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku.

Saturday, 28 February 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015