Aktualności

Tuesday, 10 October 2017

Zmiany w opodatkowaniu usług budowlanych w 2017 roku

Zmiany w opodatkowaniu usług budowlanych w 2017 roku

Zmianie uległ model opodatkowania VAT dla wykonywania robót budowlanych. Wraz z 1 stycznia 2017 roku w życie weszła zmiana odnosząca się do tzw. odwrotnego obciążania VAT. Jest to procedura przenosząca obowiązek rozliczania podatku VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Dotyczy to usług, które spełniają dwa warunki: świadczy je podwykonawca oraz znajdują się one w katalogu – nowym załączniku do ustawy o VAT.

Zakres usług budowlanych a nowelizacja ustawy o VAT

W tym przypadku należy zatem precyzyjnie określić zakres usług, szczególnie, że nie powstały akty prawne, które określałyby zasady przyporządkowywania. Wspomniany katalog usług podlegających zmianom stworzony został w oparciu o tzw. PKWiU – Polską Klasyfikację Wyrobów i Usług. Zadanie przyporządkowania usług nie jest jednak proce, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że często są to usługi kompleksowe albo obejmujące dostawę towaru oraz wykonanie usługi. Ten drugi to powszechnie znany typ zamówień: dostawa z montażem. 

Kiedy mamy do czynienia z podwykonawcą?

Na to pytanie również nie znajdujemy jednoznacznej odpowiedzi. Zarówno w nowelizacji ustawy o VAT, jak i w innych przepisach podatkowych nie znajdujemy definicji „podwykonawcy”. W związku z tym precyzyjne określenie tego, czy dany podatnik pełni funkcję podwykonawcy, nie jest zbyt oczywiste. Z tego powodu mogą powstać problemy interpretacyjne dotyczące tego, kto ma obowiązek rozliczyć VAT w procedurze odwrotnego obciążenia. Zdaniem Ministerstwa Finansów „podwykonawcę” rozumieć należy tak, jak pojęcie to definiowane jest w słowniku języka polskiego. 

Komplikacje przy zwrotach

Każdy podatnik, który świadczy usługę objętą odwrotnym obciążeniem, nie może wykazać VAT należnego i dokonać kompensacji VAT od towarów i usług, które zostały przez niego nabyte, by móc tę usługę świadczyć. W zamian za to musi on wystąpić o zwrot VAT, co po zmianach wiąże się z pewnymi trudnościami, ponieważ do trzech miesięcy przedsiębiorca może być weryfikowany w sprawie zasadności zwrotu. 

Sankcje a VAT w budowlance

Zmiany zaszły w Kodeksie karnym skarbowym. Oznacza to między innymi fakt, że zaostrzono sankcje za nieprawidłowe rozliczenie się z fiskusem. Dodatkowo warto nadmienić, że niewypłacenie podatku, w tym przez zamawiającego, który pomylił się i uznał, że nie jest nim objęty, poza odsetkami pociąga za sobą obowiązek dopłaty 30% niewpłaconego lub należnie odliczonego podatku VAT. Jeśli deklaracja i wpłacenie podatku zostanie sama skorygowana przez płatnika, wówczas sankcja wyniesie 20%.

Jeśli masz pytania lub wątpliwości co do zmian w opodatkowaniu usług budowlanych, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku – skontaktuj się ze specjalistami z naszego Biura Księgowego w Krakowie. Perfekto z przyjemnością i profesjonalnie Ci doradzi!

Oceń artykuł:

 

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Ulga remontowa w 2015 roku

Wraz z nastaniem 2015 roku zaszła istotna zmiana w odniesieniu do ulg podatkowych. Od tego roku już nie będzie można odliczyć podatku VAT od zakupu materiałów remontowych. Wykończenie mieszkań i domów, które zostały nabyte w stanie deweloperskim, nie stanowi podstawy do zwrotu części podatku VAT.

Sunday, 26 April 2015

Opodatkowanie darowizny i spadku – zwolnienia i limity 2014/2015

Wiadome jest, że nabycie spadku lub otrzymanie darowizny związane jest z obowiązkiem podatkowym. Sprawdź czy przysługuje Ci zwolnienie od podatku.

Saturday, 28 February 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015