Kadry i płace

Nie ma wątpliwości, że Dział Kadr złożony z profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem to ogromne udogodnienie zarówno dla pracodawcy, jak i pracowników.

Biuro Rachunkowe PERFEKTO, oprócz naliczania wynagrodzeń czy sporządzania deklaracji do ZUS-u, wyręczy Państwa we wszelkich innych obowiązkach związanych między innymi z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej.

W naszej ofercie znajdą Państwo prowadzenie kompleksowej dokumentacji pracowniczej, w tym między innymi:

 • tworzenie, prowadzenie oraz archiwizacja akt osobowych pracowników
 • przygotowanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów: o pracę, zlecenia, dzieło oraz umów agencyjnych
 • wystawianie zaświadczeń uwzględniających okres zatrudnienia oraz wysokość zarobków
 • wystawianie świadectw pracy
 • rozliczanie czasu pracy (pora nocna, nadgodziny)
 • prowadzenie kartoteki wynagrodzeń
 • prowadzenie kartoteki urlopowej
 • prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich
 • prowadzenie innej korespondencji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
 • przygotowanie rocznych informacji o dochodach (PIT - 11, PIT - 8B)
 • przygotowanie miesięcznych list wynagrodzeń
 • rejestracja przedsiębiorstwa i zatrudnianych przez nie pracowników w ZUS-ie
 • przygotowanie deklaracji oraz raportów miesięcznych, a także ich elektroniczne przesyłanie do ZUS-u
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych pracowników
 • przygotowanie i składanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych przedsiębiorstwa
 • sporządzanie Regulaminu Pracy i Regulaminu Wynagradzania obowiązującego w przedsiębiorstwie
 • opracowanie instrukcji płacowych dotyczących wynagrodzeń netto, ubezpieczenia społecznego oraz podatku dochodowego
 • monitorowanie terminów ważności zarówno badań lekarskich i szkoleń BHP, jak i innych czasowych uprawnień niezbędnych do wykonywania danego zawodu
 • przygotowanie deklaracji dla PFRON
 • przygotowanie raportów statystycznych wymaganych przepisami prawa pracy
 • realizowanie stosownych przelewów – w imieniu Klienta – na podstawie stosownego upoważnienia
 • opracowanie sprawozdań w celach księgowych i zarządczych
 • ścisła współpraca z Klientem przy ewentualnych kontrolach i inspekcjach z ZUS-u, US, PIP-u