Usługi księgowe

Naszym Klientom oferujemy kompleksowe usługi z zakresu księgowości rachunkowej, finansowej i zarządczej. Rozliczamy firmy bez względu na formę działalności, a także – adekwatnie do potrzeb danej firmy.

Budujemy efektywne systemy raportowania danych finansowych. Obsługujemy rownież firmy, któe rozliczają się przy użyciu uproszczonych metod księgowości, takich jak: Księga Przychodów i Rozchodów, ryczałt lub Karta Podatkowa.

Nowoczesne podejście do zagadnień księgowych pozwala nam koncentrować się nie tylko na standardowym procesowaniu danych na potrzeby fiskalne, ale i tworzyć dla naszych Klientów narzędzia, dzięki którym wzrasta ich konkurencyjność.

Usługi księgowe - biuro rachunkowe perefkto

W naszej ofercie znajdą Państwo:

 • przygotowanie kompleksowej dokumentacji zawierającej przyjętą przez podmiot politykę rachunkowości
 • określenie zasad wyceny aktywów i pasywów
 • opracowanie projektu zakładowego planu kont
 • przygotowanie instrukcji obiegu dokumentów
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych, takich jak dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych i wartości prawnych
 • sporządzanie raportów kasowych
 • prowadzenie ewidencji na potrzeby podatku VAT (od towarów i usług)
 • rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych, takich jak WNT, WDT, import lub eksport usług, transakcje trójstronne
 • przygotowanie oraz składanie – w imieniu Klienta – comiesięcznych deklaracji podatkowych na potrzeby rozliczeń z Urzędem Skarbowym
 • przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych oraz zeznań podatkowych
 • przygotowanie sprawozdań dla Narodowego Banku Polskiego
 • przygotowanie rachunku Cash Flow (przepływy pieniężne)
 • przygotowanie sprawozdań dla PFRON
 • w przypadku kontroli podatkowych – reprezentowanie Klienta przed właściwym urzędem
 • doradztwo prawne
 • archiwizacja danych księgowych na serwerze firmy Comarch