Aktualności

Tuesday, 19 May 2015

W jaki sposób ZUS wylicza zasiłek macierzyński?

W jaki sposób ZUS wylicza zasiłek macierzyński?

Na początek przypomnijmy, że zasiłek macierzyński przysługuje tylko tym osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym (a więc nie tylko mamy zatrudnione na podstawie umowy o pracę, ale także w ramach umowy zlecenia, jeśli zdecydowały się na dobrowolne opłacanie składki chorobowej w ZUS oraz mamy prowadzące własną działalność gospodarczą). Z zasiłku macierzyńskiego nie skorzystają mamy zatrudnione w ramach umowy o dzieło, ponieważ nie odprowadza się przy niej składki chorobowej.

Jak długo mogę otrzymywać zasiłek macierzyńśki?

Zasiłek macierzyński przysługuje za następujące okresy: okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres urlopu rodzicielskiego oraz okres urlopu ojcowskiego. Zasiłek macierzyński jest wypłacany przez czas określony przepisami Kodeksu Pracy – założyć możemy, że z zasiłku macierzyńskiego korzystać można przez rok lub nawet dłużej. Szczegółowe regulacje znaleźć można na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego

Podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych, a w sytuacji, gdy jeszcze w ciąży przyszła mama przebywała na zwolnieniu lekarskim – licząc wstecz od pierwszego dnia zwolnienia.

Aby ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, pod uwagę bierze się przychód, który stanowi podstawę wymiaru składki ubezpieczenia chorobowego, już po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne potrąconych przez pracodawcę.

Uwaga! Osobne regulacje dotyczą sytuacji, w których przyszła mama nie osiągnęła, z tzw. przyczyn usprawiedliwionych, pełnego wynagrodzenia lub przepracowała mniej niż ½ czasu pracy, jaki ją obowiązywał – również z przyczyn usprawiedliwionych. 

Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego dla przyszłej mamy, która jest zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy, nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego

Jeśli chodzi o zasiłek macierzyński przysługujący za okres urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz okres urlopu ojcowskiego, to przysługuje on uprawnionym osobom w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu rodzicielskiego spodziewać się można kwoty w wysokości 60% podstawy wymiaru zasiłku. 

Jeśli ubezpieczona mama złoży wniosek o wypłatę zasiłku macierzyńskiego za okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze oraz urlopu rodzicielskiego – także w pełnym wymiarze – nie później niż 14 dni po porodzie, zasiłek macierzyński za wszystkie te okresy wynosić będzie 80% podstawy wymiaru zasiłku.

Warto pamiętać

...że w przypadku gdy pracownica jest na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego albo na urlopie rodzicielskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński, a równocześnie wykonuje pracę u tego samego pracodawcy, który udzielił urlopu, zasiłek macierzyński ulegnie pomniejszeniu.

Chcesz wiedzieć więcej? Czekamy na Twoje pytania!

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015