Aktualności

Tuesday, 19 December 2017

Księgowość w spółce komandytowej

Księgowość w spółce komandytowej

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. W takiej spółce co najmniej jeden ze wspólników (komplementariusz) odpowiada w sposób nieograniczony za zobowiązania spółki, odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest zaś ograniczona. Umożliwia to współdziałanie jednostkom dysponującym zróżnicowanym kapitałem – mogą one dogodnie kształtować odpowiedzialność za sprawy spółki.

Jak wygląda zakładanie spółki komandytowej? Rejestracja spółki komandytowej w Krajowym Rejestrze Sądowym jest możliwa tylko i wyłącznie po uprzednim podpisaniu umowy spółki, zawartej w formie aktu notarialnego. Nasze biuro księgowe przypomina, że nazwa firmy powinna zaś zawierać imię i nazwisko jednego z komandytariuszy, a także być opatrzona dopiskiem „spółka komandytowa” lub skrótem „sp. k.”.

W przypadku gdy komplementariuszem jest osoba prawna, nazwa spółki powinna zawierać całą nazwę tej osoby prawnej, a także określenie jej formy organizacyjnej (tj. rodzaju spółki). Działanie spółki komandytowej reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, posiada jednak zdolność prawną, a także zdolność do czynności prawnych.

Księgowość dla spółki komandytowej – Biuro Księgowe Perfekto objaśnia

W formie prawnej spółki, jaką jest spółka komandytowa, obowiązkowe jest prowadzenie księgowości pełnej. Oznacza to, że każda spółka komandytowa, musi prowadzić księgi rachunkowe. Pełna księgowość jest rozbudowanym, bardzo precyzyjnym i sformalizowanym systemem ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Służy do analizy i kontroli sytuacji firmy – zarówno w danym momencie, jak i w określonym okresie czasu. Pełna księgowość to nie tylko obliczanie podatku, ale generowanie pełnego obrazu finansów w danym przedsiębiorstwie.

Firmy, które prowadzą pełną księgowość, zobligowane są m.in. do systemu podwójnego zapisu – oznacza to, że każda operacja pojawić się musi na dwóch kontach bankowych. W praktyce każda złotówka (ale nie tylko – także każda operacja bezgotówkowa),  która przepływa przez firmę, jest ewidencjonowana. Zasady ewidencjonowania są dokładnie opisane m.in. w ustawach, dzięki temu wszystkie firmy korzystające z pełnej księgowości możemy łatwo porównywać ze sobą, gdyż wszystkie prowadzą swoją księgowość zgodnie z określonymi standardami. Warto pamiętać, że pełna księgowość to skomplikowany proces – stoi za nim zazwyczaj doświadczone biuro księgowe. 

Pełna księgowość – kiedy wyjątek? Nasi eksperci tłumaczą

Niektóre spółki komandytowe mogą prowadzić tzw. uproszczoną księgowość, przewidzianą zazwyczaj dla mikro i małych przedsiębiorstw. W jakiej sytuacji spółka komandytowa może zrezygnować z pełnej księgowości? Nasze biuro rachunkowe Perfekto przypomina, że taka możliwość występuje wtedy, gdy w danym roku obrotowym i w roku poprzedzającym dany rok obrotowy firma spełnia co najmniej 2 z 3 kryteriów – oto one:

  • suma aktywów spółki komandytowej na koniec roku nie przekracza 1,5 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 3 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 10 osób.

Warto też wiedzieć, kiedy spółka komandytowa jest małą jednostką – aby zyskać takie miano, spółka komandytowa musi spełnić co najmniej 2 z 3 niżej opisanych kryteriów:

  • suma aktywów spółki komandytowej na koniec roku nie przekracza 17 mln zł;
  • przychody netto ze sprzedaży nie są większe niż 34 mln zł;
  • średnioroczne zatrudnienie nie przekracza 50 osób.

Uproszczona księgowość – jakie korzyści? 

Korzystając z księgowości uproszczonej, spółka komandytowa może zrezygnować m.in. ze sporządzania informacji dodatkowej – wystarczy wtedy informacja uzupełniająca do bilansu. Zarówno bilans, jak i rachunek zysków i strat, ogranicza się w księgowości uproszczonej do kilku pozycji – jest to duże uproszczenie, co przekłada się także na niższe koszty obsługi księgowej.

Spółka komandytowa a podatek dochodowy

Biuro Księgowe Perfekto przypomina również, że płatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka komandytowa, a jej wspólnicy. Mimo to spółka komandytowa zobligowana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  Zarówno przychody, jak i koszty spółki komandytowej są rozdzielane pomiędzy wspólników w dokładnie takim samym stopniu, w jaki mają oni udział w zyskach i stratach spółki.

Biuro Księgowe Perfekto – dowiedz się więcej! 

Chcesz wiedzieć więcej o meandarach księgowości w spółkach komandytowych? Masz pytania lub wątpliwości? Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasz doświadczony zespół księgowy jest do Twojej dyspozycji. Zadzwoń pod numer 505 797 743 lub wyślij wiadomość na poczta@biuroksiegowe-perfekto.pl.

Oceń artykuł:

Najczęściej czytane

VAT a sprzedaż samochodu osobowego w 2015 roku

Kwestie związane ze sprzedażą firmowego samochodu osobowego i podatkiem VAT budzą wątpliwości wielu przedsiębiorców. Jakie warunki musi spełnić podatnik, by uzyskać zwolnienie z podatku VAT od sprzedaży samochodu osobowego? Czy przy zwolnieniu od podatku VAT należy dokonać jego korekty?

Wednesday, 13 May 2015

Polityka rachunkowości – wszystko, co powinieneś o niej wiedzieć. Także wtedy, gdy Twoją księgowość prowadzi biuro rachunkowe

Polityka rachunkowości to księgowy kodeks każdego przedsiębiorstwa. Czy w Twojej firmie funkcjonuje taki dokument? Jeśli nie, łamiesz prawo. Dowiedz się, czym jest polityka rachunkowości, kto powinien ją sporządzić i co powinna zawierać.

Saturday, 18 July 2015

Cennik Biur Rachunkowych

Przeglądając ofertę biura rachunkowego bardzo często sięgamy również do cennika, aby zobaczyć ile kosztuje dana usługa. Niestety bardzo często na stronie internetowej danego biura nie możemy znaleźć szczegółowej informacji. Nasi specjaliści objaśniają dlaczego tak jest.

Tuesday, 24 February 2015

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1

W jakim celu wydaje się zaświadczenie A1? Aby potwierdzić ustawodawstwo zabezpieczenia społecznego. Co to oznacza? – Że zaświadczenie A1 potwierdza, pod przepisy jakiego państwa podlega dana osoba, jeśli chodzi o opłacanie składek. W jaki sposób uzyskać takie zaświadczenie A1 i skorygować dane w nim zawarte w razie potrzeby? Biuro Księgowe Perfekto spieszy z odpowiedzią.

Tuesday, 02 July 2019

Jakie programy wybierają księgowi?

Dziś nie tylko duże, ale też średnie i małe przedsiębiorstwa starają się usprawnić swoją pracę poprzez użycie programów komputerowych pomocnych przy tworzeniu dokumentacji i rozliczeniach z fiskusem i ZUS. Obecnie na polskim rynku dostępnych jest wiele specjalistycznych programów dla księgowych. Ich producenci wciąż je udoskonalają, oferując coraz nowsze wersje swoich produktów.

Monday, 20 July 2015